Halkla İlişkiler

Current Status
Not Enrolled
Price
$300
Get Started

Halkla İlişkiler Görevlisi; kurumlar, kuruluşlar veya işletmeler ile müşteriler arasındaki iletişimi, anlayışı, kabulü ve iş birliğini oluşturmaya ve sürdürmeye yardımcı olan, sorun ve problemlerin yönetimini, kamuoyunun bilgilendirilmesi için yönetime yardımcı olan, değişikliklerden etkin bir biçimde faydalanmak için yönetime yardımcı olan ve başlıca araçları olarak ahlaki iletişim tekniklerini ve araştırmayı kullanan ayrıcalıklı bir yönetim fonksiyonudur. Yani işletme kurum ya da kuruluşların insani yanını temsil eden ve insanla olan iletişimini sağlayan bireylerdir.